Print this Page

KOHDISTE

KOHDISTE OY

KOHDISTE on keskittynyt yrityksien ja organisaatioden prosessien eli toimintatapojen tehostamiseen, ohjaukseen ja mallintamiseen. Kohdisteen tuotteistetut palvelut takaavat parhaan laadun jokaisella toimituksella. Kaiken perustana on valitun prosessin kohdistaminen KOHDISTE Prosessikohdistus ™ viikon avulla.
PlanningKohdiste ei ainoastaan dokumentoi prosesseja vaan mahdollistaa niiden reaaliaikaisen seurannan. Tarvittaessa Kohdiste rakentaa prosessin seurannan ja ohjausjärjestelmän asiakkaalle, joko olemassa olevien järjestelmien avulla tai hyödyntämällä eri toimittajien, prossessia parhaiten tukevia järjestelmiä KOHDISTE Pilvimallinnus ™ projektin avulla. Kohdiste ei toimita mitään sovelluksia asiakkaan omaan konesaliin. Kaikki järjestelmät perustuvat palvelumalliin, jossa asiakas maksaa ainoastaan käyttäjäkohtaiset kuukausimaksut. Kaikki Kohdisteen käyttämät sovellukset tuotetaan Software as a Service eli SaaS ideologian mukaisesti.


Kohdisteen prosessikehäKohdiste tarjoaa myös mahdollisuutta ulkoistaa joitankin prosessin vaiheita tai vaikka kokonaisia prosesseja KOHDISTE PraaS ™ eli Process as a Service mallin mukaisesti. PraaS tarjoaa helpon tavan siirtyä prosessiohjattuun toimintaan yrityksessä ilman raskaita investointeja tietojärjestelmiin. PraaS soveltuu erinomaisesti prosessiseurannan pilotointiin, mutta myös pidempiaikaiseen toimintaan.

Toimitamme asiakkaillemme ainoastaan sovelluksia, joissa on avoimet rajapinnat eli API ja järjestelmien välinen viestintä on mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jokin sovellus ostetaan palveluna ns. pilveen, on sen kutsuminen ja ohjaaminen edelleen mahdollista samalla tavoin, kuin omassa konesalissa sijaitsevan palvelimen.

 

KOHDISTE OY on LinkedIn

 

Permanent link to this article: http://kohdiste.com/